Spoločnosť Sumap, s.r.o. ponúka možnosť rýchleho vytvorenia, publikácie a editácie mobilných aplikácií za dostupné ceny. 

Vďaka vytvorenému administračnému rozhraniu majú klienti možnosť editovať vymedzený obsah aplikácie a udržiavať ju tak aktuálnu. 

Variabilita

Rôznorodá typológia podstránok umožňuje vytvoriť atraktívne a unikátne mobilné aplikácie pre široké spektrum spoločností podnikajúce v rozličných odvetviach i športové kluby či asociácie.

Mobilná aplikácia predstavuje novodobý a imidžový spôsob prezentácie, ktorá dokáže vhodne doplniť a oživiť marketingové komunikačné kanály.

Sumap ponúka cenovo dostupné a prepracované riešenie kontinuálne dopĺňané o nové doplnky, šablóny a vylepšenia na základe spätnej väzby klientov.

Európske trendy naznačujú výrazný vzostup smartfónov, čo vytvára veľký priestor a potenciál na mobilné aplikácie a ich využitie. Smartfóny v blízkej dobe ponúknu funkcionalitu, ktorá sa stane významným pomocníkom pri zvládaní každodenného stresu a rutiny.

Individuálny prístup - customizácia

Rôzne druhy podnikania a formy komunikácie často vyžadujú špeciálne a na mieru šité riešenia. Softvér sumap umožňuje do existujúcich aplikácií implementovať funkcionalitu presne podľa potrieb klienta pripravenú na kľúč či vyvinúť úplne novú aplikáciu.

Komplexné a komplikované požiadavky sa niekedy nedajú riešiť šablónovým spôsobom. Tím sumap ochotne vypracuje analýzu vašich požiadaviek a pripraví projekt na kľúč.

Natívne mobilné aplikácie zohrajú v budúcnosti dôležitú rolu, a preto aj tu platí staré známe, “buď te-raz, ako jedni z prvých, alebo o rok, ako jedni z davu”.